24HXOSO - TRANG SOI CẦU MB LÂU NĂM - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ soi cau cao cap

Đề chạm (bao lô) trong ngày

Thống Kê Đề Chạm ( bao lô) Trong Ngày

Các bạn đang xem mục thống kê dàn đề chạm ( bao lô)  ,dàn đề chạm (bao lô) trong ngày , chúng tôi đã thống kê và cập nhật hoàn toàn miễn phí cho các bạn tại đây. dàn đề chạm (bao lô) trong  ngày hoàn toàn miễn phí , bạn hãy tham khảo dàn đề chạm (bao lô) trong ngày chuẩn nhé ,Thông tin tham khảo hoàn toàn miễn phí
lưu ý: các bạn nên theo dõi ít hôm để xem tuần suất nó ra như thế nào nhé. hầu như nó không ra chạm thì sẽ ra lô nhé mọi người.

 

*thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm việc bạn sử dụng thông tin tại đây vào mục đích cá nhân của bạn.

đề chạm ngày 30/08/2017: chạm 7-9  { bao lô 79 97}

đề chạm ngày 29/08/2017: chạm 2-3  { bao lô 23 32} = > trượt

đề chạm ngày 28/08/2017: chạm 5-6  { bao lô 56 65} = > ăn đề chạm 5

đề chạm ngày 27/08/2017: chạm 0-9  { bao lô 09 90} = > trượt

đề chạm ngày 26/08/2017: chạm 2-3  { bao lô 23 32} = > ăn đề chạm 3 (ăn lô 23)

đề chạm ngày 25/08/2017: chạm 1-9  { bao lô 19 91} = > ăn đề chạm 9

đề chạm ngày 24/08/2017: chạm 3-4  { bao lô 34 43}  = > ăn đề chạm 4(ăn lô 34)

đề chạm ngày 23/08/2017: chạm 2-7  { bao lô 27 72} = > trượt

đề chạm ngày 22/08/2017: chạm 6-7  { bao lô 67 76} = > trượt

đề chạm ngày 21/08/2017: chạm 0-7  { bao lô 07 70}  = > ăn lô 07×2

đề chạm ngày 20/08/2017: chạm 5-6 { bao lô 56 65} = > trượt

đề chạm ngày 19/08/2017: chạm 0-4 { bao lô 04 40} = > ăn đề chạm 4

đề chạm ngày 18/08/2017: chạm 3-5 { bao lô 35 53} = > ăn lô 53

đề chạm ngày 17/08/2017: chạm 3-5 { bao lô 35 53} = > ăn lô 53

đề chạm ngày 16/08/2017: chạm 6-7 { bao lô 67 76} = > ăn lô 67 76

đề chạm ngày 15/08/2017: chạm 6-7 { bao lô 67 76} = > trượt

đề chạm ngày 14/08/2017: chạm 1-8 { bao lô 18 81} = > trượt

đề chạm ngày 13/08/2017: chạm 4-6 { bao lô 46 64}  = >ăn lô 64

đề chạm ngày 12/08/2017: chạm 4-5 { bao lô 45 54} = > trượt

đề chạm ngày 11/08/2017: chạm 6-7 { bao lô 67 76} = > ăn lô 76×2

đề chạm ngày 10/08/2017: chạm 8-9 { bao lô 89 98} = > trượt

đề chạm ngày 09/08/2017: chạm 4-7 { bao lô 47 74} = > ăn lô 47 74

đề chạm ngày 08/08/2017: chạm 0-5 { bao lô 05 50} = > ăn lô 05 50

đề chạm ngày 07/08/2017: chạm 6-8 { bao lô 68 86} = > ăn lô 68

đề chạm ngày 06/08/2017: chạm 6-8 { bao lô 68 86} = > ăn đề chạm 6(ăn lô 86)

đề chạm ngày 05/08/2017: chạm 1-2 { bao lô 12 21} = > trượt

đề chạm ngày 04/08/2017: chạm 0-4 { bao lô 04 40} = > ăn đề chạm 0

đề chạm ngày 03/08/2017: chạm 8-4 { bao lô 48 84} = > ăn lô 48

đề chạm ngày 02/08/2017: chạm 0-4 { bao lô 04 40} = > ăn đề chạm 0(ăn lô 04)

đề chạm ngày 01/08/2017: chạm 5-6  { bao lô 56 65} = > ăn đề chạm 5, chạm 6(ăn lô 56 65)

đề chạm ngày 31/07/2017: chạm 0-5  { bao lô 05 50} = > trượt

đề chạm ngày 30/07/2017: chạm 0-7  { bao lô 07 70} = > ăn đề chạm 0, chạm 7(ăn lô 70×2)

đề chạm ngày 29/07/2017: chạm 0-2  { bao lô 02 20} = > ăn đề chạm 0

đề chạm ngày 28/07/2017: chạm 0-7  { bao lô 07 70} = > trượt

đề chạm ngày 27/07/2017: chạm 7-9  { bao lô 79 97} = > trượt

đề chạm ngày 26/07/2017: chạm 0-1  { bao lô 01 10} = > trượt

đề chạm ngày 25/07/2017: chạm 2-7  { bao lô 27 72} = > trượt

đề chạm ngày 24/07/2017: chạm 1-9  { bao lô 19 91} = > ăn lô 19×2

đề chạm ngày 23/07/2017: chạm 8-9  { bao lô 89 98} = > trượt

đề chạm ngày 22/07/2017: chạm 1-2  { bao lô 12 21}  = > ăn đề chạm 1

đề chạm ngày 21/07/2017: chạm 1-4  { bao lô 14 41} = > ăn đề chạm 4 (ăn lô 41)

đề chạm ngày 20/07/2017: chạm 2-7  { bao lô 27 72} = > trượt

đề chạm ngày 19/07/2017: chạm 1-9  { bao lô 19 91} = > trượt

đề chạm ngày 18/07/2017: chạm 6-9  { bao lô 69 96} = > ăn đề chạm 6

đề chạm ngày 17/07/2017: chạm 3-6  { bao lô 36 63} = > ăn lô 36

đề chạm ngày 16/07/2017: chạm 3-6  { bao lô 36 63} = > ăn đề chạm 3

đề chạm ngày 15/07/2017: chạm 0-2  { bao lô 02 20}  = > trượt

đề chạm ngày 14/07/2017: chạm 0-4  { bao lô 04 40} = > ăn lô 40

đề chạm ngày 13/07/2017: chạm 0-6  { bao lô 06 60} = > ăn lô 06

đề chạm ngày 12/07/2017: chạm 4-8  { bao lô 48 84} = > ăn lô 48

đề chạm ngày 11/07/2017: chạm 5-6  { bao lô 56 65} = >trượt

đề chạm ngày 10/07/2017: chạm 0-3  { bao lô 03 30} = >trượt

đề chạm ngày 09/07/2017: chạm 0-2  { bao lô 02 20} = >trượt

đề chạm ngày 08/07/2017: chạm 0-4  { bao lô 04 40} = >trượt

đề chạm ngày 07/07/2017: chạm 9-8  { bao lô 89 98} => ăn đề chạm 9

đề chạm ngày 06/07/2017: chạm 0-8  { bao lô 08 80} => ăn đề chạm 8( ăn lô 80)

đề chạm ngày 05/07/2017: chạm 2-6  { bao lô 26 62} => ăn đề chạm 6

đề chạm ngày 04/07/2017: chạm 2-2  { bao lô 22}  => trượt

đề chạm ngày 03/07/2017: chạm 5-5  { bao lô 55} => trượt

đề chạm ngày 02/07/2017: chạm 5-5  { bao lô 55} => ăn lô 55×2

đề chạm ngày 01/07/2017: chạm 1-9  { bao lô 19 91} => ăn đề chạm 1

đề chạm ngày 30/06/2017: chạm 3-8  { bao lô 39 93} => ăn lô 93

đề chạm ngày 29/06/2017: chạm 1-4  { bao lô 14 41} => ăn đề chạm 1 (ăn lô 14×2)

đề chạm ngày 28/06/2017: chạm 7-8  { bao lô 78 87} ==>ăn lô 78

đề chạm ngày 27/06/2017: chạm 8-9  { bao lô 89 98} ==> trượt

đề chạm ngày 26/06/2017: chạm 2-4  { bao lô 24 42} => ăn đề chạm 2

đề chạm ngày 25/06/2017: chạm 3-4  { bao lô 34 43} ==> trượt

đề chạm ngày 24/06/2017: chạm 2-9  { bao lô 29 92} ==> trượt

đề chạm ngày 23/06/2017: chạm 2-7  { bao lô 27 72} ==> ăn đề chạm 2

đề chạm ngày 22/06/2017: chạm 3-7  { bao lô 37 73} ==> ăn đề chạm 7

đề chạm ngày 21/06/2017: chạm 3-9  { bao lô 39 93} ==> ăn lô 93

đề chạm ngày 20/06/2017: chạm 2-6  { bao lô 26 62} ==> trượt

đề chạm ngày 19/06/2017: chạm 1-4  { bao lô 14 41} ==> ăn đề chạm 4

đề chạm ngày 18/06/2017: chạm 2-4  { bao lô 24 42} ==> trượt

đề chạm ngày 17/06/2017: chạm 7-9  { bao lô 79 97} ==> ăn lô 97

đề chạm ngày 16/06/2017: chạm 0-9  { bao lô 09 90} ==> ăn đề chạm 0

đề chạm ngày 15/06/2017: chạm 3-8  { bao lô 38 83} ==> ăn lô 83

đề chạm ngày 14/06/2017: chạm 2-8  { bao lô 28 82}  ==> ăn lô 82

đề chạm ngày 13/06/2017: chạm 3-6  { bao lô 36 63}  ==> ăn đề chạm 6( ăn lô 36)

đề chạm ngày 12/06/2017: chạm 1-2  { bao lô 12 21} ==> ăn lô 21

đề chạm ngày 11/06/2017: chạm 1-8  { bao lô 18 81} ==> ăn đề chạm 1

đề chạm ngày 10/06/2017: chạm 5-8  { bao lô 58 85} ==> ăn lô 58

đề chạm ngày 09/06/2017: chạm 1-6  { bao lô 16 61} ==> trượt

đề chạm ngày 08/06/2017: chạm 5 -9  { bao lô 59 95} ==> trượt

 

các dự đoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo

cảm ơn các bạn đã truy cập trang web soi cau mien bac của chúng tôi chúc các bạn online vui vẻ  tìm ra được các con số đẹp nhất

Tags: , ,